22050405

Sau khi vượt qua các kỹ năng đặc định, Công ty TNHH E.V.P. sẽ hỗ trợ bạn cho đến khi bạn có được một công việc tại một viện dưỡng lão. Tiến trình bố trí việc làm như sau.

Thi và vượt qua kỳ thi kỹ năng đặc định
2569042
Đăng ký bố trí công việc
(cần có giấy chứng nhận kết quả thi đỗ)
22172829
Phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến
22139176
Giới thiệu địa điểm làm việc, phỏng vấn
22136454
Thực tập (2-4 tuần)
22045873-22124728
Được chấp nhận hoặc từ chối tuyển dụng
22091940
Đơn xin thay đổi tư cách cư trú
22077194
Bắt đầu làm việc với tư cách là kỹ năng đặc định số 1
22110708

Về Công ty E.V.P. Co., Ltd.

Các kỹ năng đặc định của mọi người được điều hành bởi E.V.P. Co., Ltd., đang thuê người chăm sóc, giới thiệu nghề nghiệp và điều động nhân sự. Đến nay, nhiều sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài đã được tuyển dụng vào các cơ sở chăm sóc điều dưỡng trên toàn quốc. Từ tư vấn việc làm đến hỗ trợ cuộc sống như đơn xin thị thực, hãy an tâm để cho chúng tôi.

Mẫu đơn đăng ký hỗ trợ việc làm

  Nếu bạn muốn đăng ký hỗ trợ việc làm, vui lòng điền vào các mục được yêu cầu sau đây.

  Họ tênBắt buộc
  Địa chỉ emailBắt buộc
  Quốc tịchBắt buộc
  Ngày sinh nhậtBắt buộc / /
  Tình trạng cư trúBắt buộc
  Địa chỉBắt buộc
  Thẻ cư trúBắt buộc
  hộ chiếu
  Thông báo kết quả kiểm traBắt buộc
  Thông báo kết quả kiểm traBắt buộc
  JFT Basic hoặc JLPTBắt buộc