22050405

အထူးကျွမ်းကျင်(တိုခုတေးဂိနိုး)စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးနောက် ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးရိပ်သာ တို့တွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိသည်အထိ E.V.P Co.,Ltd မှ ထောက်ပံ့ပေးမည်။ အလုပ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အထူးကျွမ်းကျင်(တိုခုတေးဂိနိုး) စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း
2569042
အလုပ်ရရှိရန်အတွက်လျှောက်လွှာတင်ခြင်း
(အောင်လက်မှတ် ဓာတ်ပုံအား ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်သည်။)
22172829
လူတွေ့ (သို့) အွန်းလိုင်းမှ အင်တာဗျူး
22139176
အလုပ်နေရာ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အင်တာဗျူး
22136454
အလုပ်သင် (2ပတ် ~ 4ပတ်)
22045873-22124728
အလုပ် ခန့်/မခန့်
22091940
နေထိုင်ခွင့်ပြောင်းလဲမှုလျှောက်ထားခြင်း
22077194
အထူးကျွမ်းကျင် (တိုခုတေးဂိနိုး) နံပတ် 1 အဖြစ် အလုပ်စတင်ခြင်း
22110708

E.V.P Co.,Ltd နှင့်စပ်လျဉ်း၍

အားလုံးအတွက် အထူးကျွမ်းကျင် (တိုခုတေးဂိနိုး) အား ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးသူနာပြုအကူ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ယာယီဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်နေသည့် EVP Co.,Ltd မှ စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယခုအထိ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများစွာတို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးရိပ်သာတို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အချက်အလက်များရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမှ ဗီဇာလျှောက်ခြင်းစသော နေထိုင်မှုအတွက်အထောက်အပံ့များအထိ စိတ်ချယုံကြည်စွာနှင့်အပ်နှံလိုက်ပါ။

အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့မှုအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ

  အကယ်၍ သင်သည် အလုပ်အကိုင် အထောက်အပံ့အတွက် လျှောက်ထားလိုပါက အောက်ပါ လိုအပ်သည့် အရာများကို ဖြည့်စွက်ပါ။

  အမည်မဖြစ်မနေ
  အီးမေးလ် လိပ်စာမဖြစ်မနေ
  နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားသောနိုင်ငံမဖြစ်မနေ
  မွေးနေ့မဖြစ်မနေ / /
  နေထိုင်မှုအခြေအနေမဖြစ်မနေ
  လိပ်စာမဖြစ်မနေ
  နေထိုင်ခွင့်ကတ်မဖြစ်မနေ
  နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
  စမ်းသပ်မှုရလဒ်အသိပေးချက်မဖြစ်မနေ
  စမ်းသပ်မှုရလဒ်အသိပေးချက်မဖြစ်မနေ
  JFT Basic သို့မဟုတ် JLPTမဖြစ်မနေ