ကျောင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အသေးစိတ်သိရှိရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

တစ် ဦး ချင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အသေးစိတ်သိရှိရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

သင်၏ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုအတွက် ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးသည်

ကြားလာလအတွင်းစာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှု။ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးသူနာပြုအကူအလုပ်အကိုင်အား ရည်ရွယ်သည့် မူလပရိုဂရမ်

နမူနာစမ်းသပ်ရန် (ဤနေရာတွင်အခမဲ့)

အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့ပေးမှု ကျွမ်းကျင်သည့်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။

အားလုံးအတွက် အထူးကျွမ်းကျင် (တိုခုတေးဂိနိုး) အား ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးသူနာပြုအကူခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ယာယီဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်နေသည့် E.V.P Co.,Ltd မှ စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယခုအထိ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများစွာတို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေး ရိပ်သာတို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မှတ်တမ်းများရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမှ ဗီဇာလျှောက်ခြင်းစသော နေထိုင်မှုအတွက်အထောက်အပံ့များအထိ စိတ်ချယုံကြည်စွာနှင့်အပ်နှံလိုက်ပါ။

မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်အဆင့် ၃ ဆင့်လွယ်သည်

※စမတ်ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာ မည်သည့်အရာဖြင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။

အလွယ်တကူ 1မိနစ် အသေးစိတ်သိရှိရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးသူနာပြုအကူအလုပ်နှင့့််ပတ်သက်၍

ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးရိပ်သာ၏ တစ်နေ့တာ

ပညာတော်သင်ကျောင်းသားအမြောက်အမြားသည် ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးရိပ်သာတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ 3D VR ဗီဒီယိုဖြင့်ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးရိပ်သာ၏ အတွင်းဘက်ရှိအခြေအနေနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မိတ်ဆက်ဖော်ပြထားသည်။

အသိပေးချက်

PAGE TOP
MENU