Riêng biệt, cá nhân, cá thể

¥6,800

Đây là một khóa học kéo dài 6 tháng cho phép bạn sử dụng hệ thống học tập kiểm tra các kỹ năng cụ thể Nhân viên chăm sóc điều dưỡng.
Nhiều người vượt qua kỳ thi trung bình trong vài tháng, vì vậy ngay cả những người bận rộn với công việc hàng ngày hoặc trường học tiếng Nhật của họ có thể học tập hiệu quả trong thời gian rảnh rỗi của họ.
Hơn nữa, sau khi vượt qua kỳ thi, kế hoạch ban đầu của hệ thống này sẽ hỗ trợ bạn cho đến khi bạn kiếm được việc làm tại cơ sở chăm sóc điều dưỡng.

Category:

Chương trình 3 tháng

So sánh số tiền học tập tại các trường dạy nghề